Explore Themes

Paryushan Parva

Paryushan Parva

Global Paryushan 2021 | Rashtrasant Param Gurudev Shree Namramuni Maharaj Saheb

Paryushan Parva

Kya Aapka Parivar Prabhu Parivar Hai?? | Paryushan 2021 w/ Param Gurudev Namramuni Maharaj Saheb

Paryushan Parva

@JainaChannel LIVE Paryushan 2021 with Rashtrasant Param Gurudev Shree Namramuni Maharaj Saheb

Paryushan Parva

Namaskar Mahamantra Mantrotsav – Welcoming Paryushan 2021| Rashtrasant Param Gurudev | 29 Aug, 21

Paryushan Parva

Art of Adjusting (English)|Celebrate Youth Paryushan w/ Rashtrasant Param Gurudev Shree Namramuni MS

Paryushan Parva

Check your Roots | Youth Paryushan 2021 | English Sessions by Rashtrasant Param Gurudev

Paryushan Parva

Pre-Paryushan Pravachan | Global Paryushan Mahaparv | Rashtrsant Param Gurudev | 2 September, 21

Paryushan Parva

Shift Your Focus | Youth Paryushan 2021 in ENGLISH with Param Gurudev Shree Namramuni Maharaj Saheb

Paryushan Parva

Paryushan Pravachan 2021 – Morning (3 Sep) | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 1 Evening Pravachan (3 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Jin Shasan Anthem | Aho Jinshasanam Namo Jinshasanam 170 Kids | Khamemi Savve Jeeva | Paryushan 2021

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 1 Morning Pravachan (4 Sep) ONLINE | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

SWA-MITRA – Be Your Own Friend This Paryushan | Paryushan Song |Global Jain Paryushan Mahaparva 2021

Paryushan Parva

Shravak Pratikraman Aradhana | Paryushan Mahaparva | 4 Sep, 21

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 2 Evening Pravachan (4 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Mera Parivaar, Parbhu Ka Parivaar | Spread Prabhu’s Value | Paryushan Mahaparva 2021 | Jain Song

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 2 Morning Pravachan (5 Sep) ONLINE | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Is your Paryushan ROUTINE or ROOT-IN? | Param Gurudev Shree Namramuni MS #Shorts

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 3 Evening Pravachan (5 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Life Mantras in Aagam Sutras | Jain Aagams by Bhagwan Mahavir | Drama | Jainism | Paryushan 2021

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 3 Morning Pravachan (6 Sep) ONLINE | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Respect, Never Reject | Day 1 – Youth Paryushan English session | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Shravak Pratikraman Aradhana – Pakkhi | Paryushan Mahaparva | 6 Sep, 21

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 4 Evening Pravachan (6 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 4 Morning Pravachan (7 Sep) ONLINE | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Shravak Pratikraman Aradhana | Paryushan Mahaparva | 7 Sep, 21

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Bhagwan Mahavir Janmotsav Day 5 Pravachan (7 Sep) at JAINA | Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 5 Bhagwan Mahavir Janmotsav Pravachan (8 Sep) | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Janme Mahavir | Bhagwan Mahavir Janmotsav Special | Day 05 | Paryushan Mahaparva 2021| Mahavir Song

Paryushan Parva

Shravak Pratikraman Aradhana | Paryushan Mahaparva | 8 Sep, 21

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 6 Evening Pravachan (8 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Have a Real Family Bonding this Paryushan |[ENG] Samvatsari Message-Param Gurudev Shree Namramuni MS

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 7 Morning Pravachan (10 Sep) ONLINE | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Shravak Pratikraman Aradhana | Paryushan Mahaparva | 10 Sep, 21

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 8 Evening Pravachan (10 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

End your Spiritual Allergy this Paryushan | Samvatsari message by Param Gurudev Namramuni MS (Eng)

Paryushan Parva

Paryushan 2021 – Day 8 Samvatsari Pravachan (11 Sep) ONLINE | Param Gurudev Namramuni MS

Paryushan Parva

Alochana – Samvatsari | Paryushan 2021 | Day 8 (11 Sep) | Param Gurudev Shree Namramuni MS

Paryushan Parva

Samvatsari Pratikraman (Hindi) with meanings – Paryushan 2021 (11 Sep) | संवत्सरी प्रतिक्रमण

Paryushan Parva

Samvatsari Pratikraman (Gujarati) with meanings – Paryushan 2021 (11 Sep) | સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ

Paryushan Parva

My Paryushan, Why Paryushan | A powerful message for Paryushan Parva 2021 | Online Paryushan | Jain

Paryushan Parva

Activate your Special Powers | Day 2 – Youth Paryushan English Session | Online Paryushan 2021

Paryushan Parva

You ARE, What You ARE NOT | Day 3 – Youth Paryushan English Session | Online Paryushan 2021 | Jain

Paryushan Parva

The Art of Right Thinking | Day 4 – Youth Paryushan English Session | Online Paryushan 2021 | Jain

Paryushan Parva

he Value of ONE “THANK YOU” | Day 5 – Youth Paryushan English Session | Online Paryushan 2021 |Jain

Paryushan Parva

Robotic or Real Religion | Day 5 – Youth Paryushan English Session | Online Paryushan 2021 | Jain

To Book contact:

Shri Hiteshbhai Shah: +91 7980790872
Shri Vishalbhai Hemani: +91 831067208