Explore Themes

Manavta Mahotsav

Manavta Mahotsav

Kolkata & East Zone celebrates Manavta Mahotsav | Param Gurudev Shree Namramuni MS | 20 Sep, 21

Manavta Mahotsav

Rajkot & Gondal celebrates Manavta Mahotsav | Param Gurudev Namramuni MS | 21 Sep, 21

Manavta Mahotsav

Ahmedabad Junagadh Jamnagar Bhavnagar Baroda celebrates Manavta Mahotsav | Param Gurudev| 22 Sep, 21

Manavta Mahotsav

Mumbai, Akola, Amravati & South India celebrates Manavta Mahotsav | Param Gurudev| 23 Sep, 21

Manavta Mahotsav

JOIN Shree Uvasaggaharam Stotra Sankalp Siddhi Sadhana with Param Gurudev Namramuni MS on 26 Sep, 21

Manavta Mahotsav

Mumbai (Central Zone) And Delhi celebrates Manavta Mahotsav | Param Gurudev | 24 Sep, 21

Manavta Mahotsav

Manavta Mahotsav 2021 – Param Gurudev Namramuni MS 51st Janmotsav & Shree Uvasaggahar Stotra Sadhana

To Book contact:

Shri Hiteshbhai Shah: +91 7980790872
Shri Vishalbhai Hemani: +91 831067208