Paryushan 2021 – Day 6 Evening Pravachan (8 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS