Chaturmas

Home | Gurudev
Vikram Samvat Calender Year Chaturmas
2073 2017 Pawandham (Mumbai)
2072 2016 Paramdham (Padgha)
2071 2015 Ahmedabad (Gujarat)
2070 2014 Devlali (Nashik)
2069 2013 Parasdham (Mumbai)
2068 2012 Chennai (Madras)
2067 2011 Chinchan-Dahanu
2066 2010 Pawandham(Mumbai)
2065 2009 Kolkata
2064 2008 Andheri(Mumbai)
2063 2007 Parasdham,Ghatkopar(Mumbai)
2062 2006 Borivali(Mumbai)
2061 2005 Mulund (Mumbai)
2060 2004 Vadodara(Gujrat)
2059 2003 Ghatkopar(Mumbai)
2058 2002 Rajkot-Mahavirnagar Upashray
2057 2001 Vadodara-Alkapuri Upashray
2056 2000 Gondal-Mota Upashray
2055 1999 Junagadh
2054 1998 Gondal Road-Rajkot
2053 1997 Rajkot-Royal Park
2052 1996 Rajkot-Manhar Plot
2051 1995 Rajkot-Jain chawl
2050 1994 Ahmedabad-Navrangpura
2049 1993 Rajkot-Mahavir nagar
2048 1992 Jamnagar-Ranjitnagar
2047 1991 Rajkot-Bhaktinagar