Chaturmas

Home | Gurudev
Vikram Samvat Calender Year Chaturmas
2072 2016 Paramdham (Padgha)
2071 2015 Ahmedabad (Gujarat)
2070 2014 Devlali (Nashik)
2069 2013 Parasdham (Mumbai)
2068 2012 Chennai (Madras)
2067 2011 Chinchan-Dahanu
2066 2010 Pawandham(Mumbai)
2065 2009 Kolkata
2064 2008 Andheri(Mumbai)
2063 2007 Parasdham,Ghatkopar(Mumbai)
2062 2006 Borivali(Mumbai)
2061 2005 Mulund (Mumbai)
2060 2004 Vadodara(Gujrat)
2059 2003 Ghatkopar(Mumbai)
2058 2002 Rajkot-Mahavirnagar Upashray
2057 2001 Vadodara-Alkapuri Upashray
2056 2000 Gondal-Mota Upashray
2055 1999 Junagadh
2054 1998 Gondal Road-Rajkot
2053 1997 Rajkot-Royal Park
2052 1996 Rajkot-Manhar Plot
2051 1995 Rajkot-Jain chawl
2050 1994 Ahmedabad-Navrangpura
2049 1993 Rajkot-Mahavir nagar
2048 1992 Jamnagar-Ranjitnagar
2047 1991 Rajkot-Bhaktinagar