Paryushan Pravachan 2021 – Morning (3 Sep) | Param Gurudev Namramuni MS