Paryushan 2021 – Day 8 Evening Pravachan (10 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS