Paryushan 2021 – Day 4 Evening Pravachan (6 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS