Paryushan 2021 – Day 3 Evening Pravachan (5 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS