Paryushan 2021 – Day 2 Evening Pravachan (4 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS