Paryushan 2021 – Day 1 Evening Pravachan (3 Sep) at JAINA | Param Gurudev Namramuni MS