Paryushan 2021 – Bhagwan Mahavir Janmotsav Day 5 Pravachan (7 Sep) at JAINA | Gurudev Namramuni MS